Informationsomgivningsbeskrivning (InfOB)

Publicerad den 2023-03-30
Patrik Hallén


En informationsomgivningsbeskrivning är en visuell beskrivning av vilka andra objekt ett visst informationsobjekt är relaterad till. Den innehåller vanligen ett urval av omgivande objekt och relationer för att stödja an specifik analys.

Användning

Informationsomgivningsbeskrivningen används för att analysera relationer till andra objekt. Den används också för att skapa relationer som inte ryms i andra modeller (för att undvika röriga kompositionsmodeller). 

Tillvägagångssätt

1. Placera ut ditt informationsobjekt i mitten av modellen.
2. Använd EA-verktygets funktion för att ta fram de relationer och objekt som är av intresse.