T41 Tjänstekomponent

Publicerad den 2021-09-23
Patrik Hallén


Delmängd av den verksamhetslogik som realiseras för att tjänsten ska kunna levereras.

Beskrivning

Varje tjänst innehåller en eller flera tjänstekomponenter som i sin tur kan stödja en eller flera tjänster.


Exempel

Exempel på tjänstekomponenter är:

  • Leverantörsfakturaattest
  • Kravprofilering
  • Varupackning