X01 Icke-funktionellt krav

Publicerad den 2019-01-08
Patrik Hallen


Ett påstående om en efterfrågad kvalitetsegenskap hos en lösning.

Beskrivning

Dessa indelas vanligen i grupper såsom: Användbarhet, effektivitet, tillgänglighet, pålitlighet, flexibilitet, integritet, interoperabilitet, återanvändbarhet, underhållsbarhet, portabilitet, robusthet och testbarhet.

Exempel

Exempel på icke-funktionella krav:

  • Användbarhet: Användargränssnitt på svenska
  • Effektivitet: Lista över kunder visas för användaren högst en sekund efter att sökningsfunktionen exekveras.
  • Tillgänglighet: Möjlighet att skapa arbetsorder via mobil enhet.

Länkar

Modellera Personas

Implementeringssamverkansmodell (detaljerad) (ImpSMd)

Förmågeomgivningskarta (FOK)

Processaktivitetsomgivningsmodell (PaOM)

Processomgivningsbeskrivning (POB)