O42 Organisationsroll

Publicerad den 2023-04-14
Alice Båvner


Tilldelat ansvar på teamnivå för att utföra en viss uppgift.

Beskrivning

Ett organisationsteam som tilldelas en organisationsroll är ansvarig för utförandet av en viss uppgift. 

Uppgiften kan även gälla delegering och kontroll av utförandet.

Organisationsrollen är även användbar för att på gruppnivå tilldela uppgifter som bäst utförs av specialister. 


Exempel

Exempel på organisationsroller är Kundansvariga, Rådgivarna, Redovisningsgruppen, och Utlastarna.