Informationsomgivningsmodell (InfOM)

Publicerad den 2021-05-31
Patrik Hallen


En informationsomgivningsmodell är en visuell beskrivning av vilka andra objekt en viss entitetsgrupp är relaterad till. Den innehåller vanligen ett urval av omgivande objekt och relationer för att stödja an specifik analys.

Användning

Informationsomgivningsmodellen används för att analysera relationer till andra objekt. Den används också för att skapa relationer som inte ryms i andra modeller (för att undvika röriga kompositionsmodeller). 

Tillvägagångssätt

1. Placera ut din entitetsgrupp i mitten av modellen.
2. Använd EA-verktygets funktion för att ta fram de relationer och objekt som är av intresse.