R - Implementering

Publicerad den 2019-03-12
Patrik Hallen


Implementering delas in i två kategorier: förändring och användarbeskrivning. Med förändring avses dels den förflyttning som önskas från nuläge till målläge, och dels den paketering av arbete som syftar till att förändra verksamheten. I projektsammanhang används ofta WBS (Work Breakdown Structure) och inom agil utveckling är Sprint det centrala planeringsobjektet till vilken användarberättelser (eng: user story) och features (tekniska funktioner) knyts.

Användarbeskrivningar är samlingsnamnet för användarberättelser (eng: user story) och användningsfall (eng: use case). Bägge dessa koncept avser att beskriva användarnas behov, den ena med utgångspunkt från användarens mål och den andra utifrån hur användaren vill interagera med en applikation.

Ett exempel på hur förändring kan modelleras:Planeringen av arbetspaketet, t ex en Release utgår från de Gap verksamheten identifierar mellan nuläget och målläget:Förändringens omfattning beskrivs i termer av de objekt som man avser att förändra.Metaobjekt

C = Core

E = ExtendedMetaobjekt efter nivåVytyper