S - Kund

Publicerad den 2021-06-10
Alice Båvner


Kund ingår i det strategiska lagret (S).

 

Metaobjekt

C = Core

E = ExtendedMetaobjekt efter nivå


Vy-typer

Kundkarta (KK)