S - Kund

Publicerad den 2021-06-10
Alice Båvner


Samling av interaktioner som görs med erbjudande verksamhet över tid. Används i en vidare bemärkelse och inkluderar även Kundgrupp.

Metaobjekt

C = Core

E = ExtendedMetaobjekt efter nivåVy-typer

Kundkarta (KK)