I - Data

Publicerad den 2019-01-07
Patrik Hallén


Information som realiserats i digitalt format för lagring och användning i informationssystem.


Metaobjekt

C = Core

E = ExtendedMetaobjekt efter nivåVytyper