V - Organisation

Publicerad den 2019-01-07
Patrik Hallén


Specialiserad funktionell indelning inom en organisation eller division. Används i en vidare bemärkelse och inkluderar även olika grupperingar i organisationen, från affärsområde ner till mindre grupper/team.

Metaobjekt

C = Core

E = ExtendedMetaobjekt efter nivåVytyper