The Best of EA Standards

2020-05-10: Analys - C4-modellen och Prime Arch

C4-modellen är tilltalande i flera avseenden. Den är en bra utgångspunkt för applikationsmodellering med reservation för att det kan bli lite för mycket av en kodbeskrivning på detaljerad nivå snarare än en funktionell beskrivning.

2020-02-16: Simbanor på nivå 4

Prime Arch har fått en vytyp till på nivå 4. Genom att kombinera värdeflödet i standardnotationen i Prime Arch med simbanor på samma sätt som i BPMN och UML kan man skapa tydliga beskrivningar av ansvarsfördelning och samverkan mellan olika organisationer.

2019-11-22: Symboler för utskrift

Nu finns de stilrena Prime Arch-symbolerna som workshoplappar. Enkelt att skriva ut och skära till. Spar på miljön och plasta in dem för återanvändning många gånger om.

2019-04-23: Uppdaterad meny

Med det senaste tillskottet i listan över dimensioner, Nätverk, blir det totalt 15 dimensioner och en oberoende. Menyobjekt och listor blir onödigt långa och vi har därför delat upp dem i två delar.