2023-09-05: Modellering av data

2023-09-05: Modellering av data

"Data är den nya oljan" enligt flera källor på nätet (se länk nedan). Men vad betyder det, och vad behöver man göra för att kunna utvinna värde från data?

2023-04-01: Vad är en metamodell?

2023-04-01: Vad är en metamodell?

Det blir allt vanligare med frågor om metamodellen bakom Prime Arch, men även mer grundläggande frågor om vad en metamodell är för något och vad man ska ha den till.

2023-02-03: Beskrivning av informationsmängder

2023-02-03: Beskrivning av informationsmängder

Två viktiga aspekter för att bedöma kvaliteten på ett definierat objekt i verksamhetsarkitekturen är "namn" och "beskrivning". Namnet ska ge en vägledning till vad objektet representerar, och beskrivningen ska förklara mer i detalj vad objektet representerar. Dessa kriterier gäller inte minst namngivna informationsmängder i informationsarkitekturen, t ex entitetsgrupper (I41) som ibland refereras till som "IKEA-lådor".

2022-12-07: IKEA som exempel på uppdelning av Information och Data

2022-12-07: IKEA som exempel på uppdelning av Information och Data

För att arbeta med Information och Data är det avgörande att förstå skillnaden. Om man inte gör detta kommer det att få avgörande konsekvenser för hur man kravställer på information och realiserar denna i form av data, då arkitekturmönstren avsevärt skiljer sig från varandra.

2022-09-16: Plan för konsolidering av IT-system

2022-09-16: Plan för konsolidering av IT-system

I artikeln Plan för konsolidering av IT-system beskriver vi hur applikationer på ett övergripande sätt kan klassificeras för att få en uppfattning om potentialen att konsolidera antalet system i syfte att förenkla och effektivisera applikationsförvaltningen.

2020-05-10: Analys - C4-modellen och Prime Arch

2020-05-10: Analys - C4-modellen och Prime Arch

C4-modellen är tilltalande i flera avseenden. Den är en bra utgångspunkt för applikationsmodellering med reservation för att det kan bli lite för mycket av en kodbeskrivning på detaljerad nivå snarare än en funktionell beskrivning.

2020-02-16: Simbanor på nivå 4

2020-02-16: Simbanor på nivå 4

Prime Arch har fått en vytyp till på nivå 4. Genom att kombinera värdeflödet i standardnotationen i Prime Arch med simbanor på samma sätt som i BPMN och UML kan man skapa tydliga beskrivningar av ansvarsfördelning och samverkan mellan olika organisationer.

2019-11-22: Symboler för utskrift

2019-11-22: Symboler för utskrift

Nu finns de stilrena Prime Arch-symbolerna som workshoplappar. Enkelt att skriva ut och skära till. Spar på miljön och plasta in dem för återanvändning många gånger om.