2024-03-03: Loka-flaskan och Morotsmaskinen

2024-03-03: Loka-flaskan och Morotsmaskinen

En ambition med Prime Arch är att beskriva verksamhetsarkitektur och verksamhetsmodellering med enkla men kraftfulla exempel. Informationarkitektur kan beskrivas med IKEA-lådor och processarkitektur med "Handla mat".

2023-10-11: Sex regler som styr mot en bra dataarkitektur

2023-10-11: Sex regler som styr mot en bra dataarkitektur

I den digitala eran är data lika viktig som någon annan företagsresurs. En robust och skalbar dataarkitektur är därför avgörande för att stödja effektiva affärsprocesser, säkerställa datakvalitet och möjliggöra snabba, datadrivna beslut. Varje komponent i denna arkitektur måste vara utformad med omsorg, och för detta finns ett antal grundläggande regler som hjälper organisationer att navigera genom komplexiteten. Läs mer om sex sådana regler och de överväganden som ligger till grund för dem:

2023-09-05: Modellering av data

2023-09-05: Modellering av data

"Data är den nya oljan" enligt flera källor på nätet (se länk nedan). Men vad betyder det, och vad behöver man göra för att kunna utvinna värde från data?

2023-04-01: Vad är en metamodell?

2023-04-01: Vad är en metamodell?

Det blir allt vanligare med frågor om metamodellen bakom Prime Arch & mer grundläggande frågor om vad en metamodell är för något och vad man ska ha den till Det blir allt vanligare med frågor om metamodellen bakom Prime Arch, men även mer grundläggande frågor om vad en metamodell är för något och vad man ska ha den till.

2023-02-03: Beskrivning av informationsmängder

2023-02-03: Beskrivning av informationsmängder

Två viktiga aspekter för att bedöma kvaliteten på ett definierat objekt i verksamhetsarkitekturen är namn och beskrivning. Läs mer om kriterierna här. Två viktiga aspekter för att bedöma kvaliteten på ett definierat objekt i verksamhetsarkitekturen är "namn" och "beskrivning". Namnet ska ge en vägledning till vad objektet representerar, och beskrivningen ska förklara mer i detalj vad objektet representerar. Dessa kriterier gäller inte minst namngivna informationsmängder i informationsarkitekturen, t ex entitetsgrupper (I41) som ibland refereras till som "IKEA-lådor".

2022-12-07: IKEA som exempel på uppdelning av Information och Data

2022-12-07: IKEA som exempel på uppdelning av Information och Data

För att arbeta med Information och Data är det avgörande att förstå skillnaden. Vi har valt att använda IKEA som exempel för att tydliggöra skillnaden. För att arbeta med Information och Data är det avgörande att förstå skillnaden. Om man inte gör detta kommer det att få avgörande konsekvenser för hur man kravställer på information och realiserar denna i form av data, då arkitekturmönstren avsevärt skiljer sig från varandra.

2022-09-16: Plan för konsolidering av IT-system

2022-09-16: Plan för konsolidering av IT-system

Här beskriver vi hur applikationer kan klassificeras för att få en uppfattning om potentialen att konsolidera antalet system i syfte att förenkla förvaltningen I artikeln Plan för konsolidering av IT-system beskriver vi hur applikationer på ett övergripande sätt kan klassificeras för att få en uppfattning om potentialen att konsolidera antalet system i syfte att förenkla och effektivisera applikationsförvaltningen.

2020-05-10: Analys - C4-modellen och Prime Arch

2020-05-10: Analys - C4-modellen och Prime Arch

C4-modellen är tilltalande i flera avseenden. Den är en bra utgångspunkt för applikationsmodellering med reservation för att det kan bli lite för mycket av en kodbeskrivning på detaljerad nivå snarare än en funktionell beskrivning.

2020-02-16: Simbanor på nivå 4

2020-02-16: Simbanor på nivå 4

Med hjälp av simbanor på samma sätt som i BPMN och UML kan man skapa tydliga beskrivningar av ansvarsfördelning och samverkan mellan olika organisationer. Prime Arch har fått en vytyp till på nivå 4. Genom att kombinera värdeflödet i standardnotationen i Prime Arch med simbanor på samma sätt som i BPMN och UML kan man skapa tydliga beskrivningar av ansvarsfördelning och samverkan mellan olika organisationer.