2022-04-01: Produkt eller Tjänst?

Publicerad den 2022-04-01
Patrik Hallén


Det finns många uppfattningar om Produkt och Tjänst och vad som är vad.

En vanlig uppfattning är att Produkt kan delas in i två typer: Vara och Tjänst. Andra menar att alla tjänster är produkter, men att det även finns produkter som inte innehåller några tjänster.

Vi har som vanligt studerat flera olika källor och ska försöka reda ut begreppen. 

Läs mer här!