2021-12-29: Analys av processhierarkin

Publicerad den 2021-12-29
Patrik Hallén

Nu finns det en artikel som beskriver hur några olika standarder ser på detta och vilka namn de har valt för objekten på respektive nivå.

Läs mer här: Processhiearkin i olika standarder