Processhierarkin i olika standarder

Publicerad den 2021-12-29
Patrik Hallén


I flera arkitekturramverk finns det endast ett metaobjekt som representerar process (t ex ArchiMate och AG, Arkitekturgemenskapen). Oavsett hur stort eller litet objektet är så används samma objekt. Det kan förefalla enkelt att slippa hålla reda på olika objekt, men i praktiken är det tvärtom.

Alla som har kartlagt processer vet att de minsta byggstenarna utgörs av aktiviteter, enkelt uttryckt vad en person gör vid ett tillfälle utan tidsluckor. Inget värdefullt kommer ut från en aktivitet, utan det närmaste man kan komma någon form av resultat är en händelse.

I exemplet Handla Mat ges exempel på tre aktiviteter:

 • Plocka vara
 • Packa varor
 • Betala varor

Gemensamt för dessa är att ingen aktivitet enskilt skapar någon värdefull output, men när man sätter ihop dem uppstår en output i form av en Matkasse - värdefull och påtaglig.

På samma sätt kan grupperingen ske i ett par steg till i allt större grupperingar.

Efter att ha kartlagt en process på olika nivåer och grupperat alla objekt så är det lätt att alla objekten hamnar huller om buller i repositoryt. Helt plötsligt är det svårt att skilja "Handla Mat" (nivå 4) från "Betala varor" (nivå 5) trots att den ena faktiskt ingår i den andra.

Prime Arch som bygger på det bästa från de mest använda EA-ramverken, däribland Zachman Framework, har valt att ha olika objekt för att skilja objekten från varandra storleksmässigt.

En analys av några andra ramverk visar att detta är vanligt förekommande och kan därmed ses som en standard.  Vi har valt att analysera fem olika standarder:

 • LEAD (från LEADing Practice)
 • SAP
 • Traction (från Cordial)
 • APQC
 • ASCM (står bakom SCOR)

För den som vill läsa på ordentligt i ämnet rekommenderar vi boken "The Complete Business Process Handbook Volume 1" där det finns utmärka definitioner av de objekt som används av LEAD på olika nivåer.


The Complete Business Process Handbook is the most comprehensive body of knowledge on business processes with revealing new research. Written as a practical guide for Executives, Practitioners, Managers and Students by the authorities that have shaped the way we think and work with process today.

Några observationer:

Nivåer

Fem nivåer tillämpas i flera av dessa, där aktivitet är det minsta objektet på nivå 5 och processområde det största objektet på nivå 1.

Namnsättning

De flesta verkar vara överens om att "aktivitet" representerar nivå 5 och att dessa grupperas i "processteg" på nivå 4 ("process step" på engelska). 

På nivå 3 används "process" även om flera standarder föredrar att förtydliga med ordet "business".

På nivå 1 och två används "område"  och "grupp" ("area" och "group") då dessa representerar just grupperingar av processer och de är inte "riktiga" processer.

Ett par "avarter" som är värt att kommentera:

 • I SAP finns "Business Process Variant" på nivå 3 och "Business process" egentligen på nivå 4. Vår slutsats är att dessa snarare ligger på nivå 3 med motiveringen att en variant av en process snarare är en horisontell kopia än en vertikal detaljering.
 • I Traction används "E2E Process" på nivå 2 och "Sub process" på nivå 3. Vi instämmer i att E2E-processer bör representeras på nivå 2, men att det snarare handlar om ett specifikt flöde av processer än en specifik process. I Prime Arch och LEAD är detta löst genom att skilja på processgrupp (P21) och  processflöde (P22). Tractions namnval på nivå 2 påverkar därmed deras namnsättning på nivå 3 där de använder förledet "sub" för att markera tillhörigheten till ett processflöde.
 • APQC är strikta i sin hierarki ner till nivå 4 och det förekommer flera fall med mindre detaljer men att det snarare handlar om varianter på samma nivå. "Aktivitet" för APQC motsvaras nivåmässigt av "processteg" i övriga standarder.
 • ASCM har ingen ambition att kartlägga mer än tre nivåer, och "Aktivitet" för ASCM motsvaras nivåmässigt av "process" i övriga standarder.

Slutsatser

Om man vill använda nivåer i processhiearkin bör man använda följande nivåer och namnsättning:

 1. Processområde
 2. Processgrupp
 3. Process
 4. Processteg
 5. Aktivitet

Fin mappning mot Prime Archs hierarki!

Länkar

SAP: The Standard Process Model meets SolMan 7.2 Process Management

Traction: Traction 3.0 – uppdateringarna 2020 (Video)

APQC: Understanding the elements of APQC’s process classification framework (PDF)

ASCM: SCOR 10.0, Different hierarchical levels