Morotsmaskinen

Morotsmaskinen

Morotsmaskinen är en tankemodell som används för att på ett enkelt men kraftfullt sätt beskriva grunderna i effektiv kravställning. För att läsa mer om bakgrunden till morotsmaskinen, läs gärna "Morotsmaskinen - ett måste för alla typer av verksamhet".

Bygglovsprocessen

Bygglovsprocessen

Projektet hade utsett en arbetsgrupp med ansvar för att beskriva processen. Man hade valt en specifik processvariant: Fabrikstillverkad villa på jungfrulig mark med en ny detaljplan. Bakgrund

Modellera Personas

Modellera Personas

Många organisationer använder Persona för att klä en målgrupp i konkreta termer. Så vad är då en Persona för metaobjekt? Det finns tre kandidater att välja mellan Befattning, Person och Personroll Många organisationer använder Persona för att klä en målgrupp i konkreta termer. Så vad är då en Persona för metaobjekt? Det finns tre kandidater att välja mellan:

Kategorisering av data

Kategorisering av data

Masterdata, metadata, referensdata, men vad är Data? Som källa för utvinning av affärsvärde blir allt viktigare i takt med att tekniker och beräkningskapacitet ökar. Masterdata, metadata, referensdata ...

Den röda knappen

Den röda knappen

Att definiera och analysera krav är grundläggande i alla former av verksamhetsutveckling. Ibland ser man kraven som implicita och går direkt på lösningen. Att definiera och analysera krav är grundläggande i alla former av verksamhetsutveckling. Ibland ser man kraven som implicita och går direkt på lösningen, men för att kunna förstå varför man valt en specifik lösning är det viktigt med spårbarhet till det bakomliggande kravet.