Bygglovsprocessen

Bygglovsprocessen

Projektet hade utsett en arbetsgrupp med ansvar för att beskriva processen. Man hade valt en specifik processvariant: Fabrikstillverkad villa på jungfrulig mark med en ny detaljplan. Bakgrund

Modellera Personas

Modellera Personas

Många organisationer använder Persona för att klä en målgrupp i konkreta termer. Så vad är då en Persona för metaobjekt? Det finns tre kandidater att välja mellan Befattning, Person och Personroll Många organisationer använder Persona för att klä en målgrupp i konkreta termer. Så vad är då en Persona för metaobjekt? Det finns tre kandidater att välja mellan: