Modellera Personas

Publicerad den 2019-08-27
Patrik Hallén

Många organisationer använder Persona för att klä en målgrupp i konkreta termer. Så vad är då en Persona för metaobjekt? Det finns tre kandidater att välja mellan:

 1. Befattning
 2. Person
 3. Personroll

Befattning är reserverat för organisationshierarkin så den är enkel att utesluta. 
Det korta svaret är att Persona modelleras med O52 Personroll.

Vi baserar valet på två observationer:

 1. En Persona är per definition en arketyp för ett kundsegment.
 2. Personas är lämpliga att använda i Användarberättelser (IM42) då även dessa kan representera en mer detaljerad och nyanserad bild än ”kund” och förses med specifika mål och krav.

Läs mer om Personas längre ner på sidan.

I metamodellerna nedan framgår det tydligt att det är Personroll (O52) som är det metaobjekt som används i verksamhetsarkitekturen. Person (O53) används enbart för att bemanna roller och befattningar.Persona i korthet:


”En mer distinkt och personlig bild av en verksamhets kunder.”


Samtliga metaobjekt och relationer som används i en användarberättelse kan användas för Organisationsroll (O52).

Mer om Personas

Den bakomliggande tanken med Personas är att skapa en mer distinkt och personlig bild av en verksamhets kunder.

Personas byggs upp enligt följande:

 • En persona är en arketyp för ett kundsegment
 • Skapa flera Personas, men inte för många
 • Ge dem personliga namn och foton och beskriv med en mening vad som är viktigt sett till verksamhetens erbjudande.
 • Personas ska vara baserade på fakta - gör en ordentlig research.
 • Täck in de 7 C:na enligt 7C-metoden (det finns flera olika metoder.
 • Skapa Personan i ett format som gör det lätt att kommunicera den inom verksamheten.

Tack till Ralph Poldervaart på Persona Company.

Källa: https://www.slideshare.net/ralph_poldervaart/how-to-build-a-persona

 7C-metodenExempel på olika PersonasExempel på hur en Persona kan beskrivas mer i detalj (exemplet är på holländska men poängen går fram ändå):