O53 Person

Publicerad den 2023-04-14
Alice Båvner


En fysisk person, en människa

Beskrivning

Med person avses INTE juridisk person, d v s en organisation. Denna modelleras istället som O11 eller O21.

Exempel

Exempel på en person är Anders Andersson.

Länkar

Modellera Personas

Vytyper

Implementeringsomgivningsmodell (detaljerad) 1 (ImpOMd-1)

Implementeringsomgivningsmodell (detaljerad) 2 (ImpOMd-2)

Organisationsmodell (detaljerad) (OrgMd)