IM42 Sprint

Publicerad den 2021-08-18
Patrik Hallén


Mindre arbetspaket som innehåller de olika delar som ska utvecklas för att nå ett funktionsmål sett till en avgränsning i tid och kostnad.

Beskrivning

Avgränsningen i tid sätts vanligen till 2-3 veckors kalendertid och resurserna begränsas till vad ett specifikt team kan åstadkomma på egen hand.

En sprint kan implementeras fristående och är vanligtvis en delmängd av en release. 

På samma sätt som processteg (N4) innehåller aktiviteter (N5) innehåller sprintar de arbetsmoment som krävs för att åstadkomma det efterfrågade resultatet - en eller flera features. Till skillnad från en process som är återkommande är arbetspaketet helt unikt.

I agila utvecklingsramverk såsom SAFe benämns releasen för Iteration, som definieras som "en time box där ett Agile Release Team (ART) levererar värde i form av fungerande och testade programvaror och system. PI är vanligtvis två till tre veckor långa."


Exempel

  • Ny kundinloggning
  • Förbättrad attestfunktion
  • Mötesbokning för rekryterare