Morotsmaskinen

Morotsmaskinen

Morotsmaskinen är en tankemodell som används för att på ett enkelt men kraftfullt sätt beskriva grunderna i effektiv kravställning. För att läsa mer om bakgrunden till morotsmaskinen, läs gärna "Morotsmaskinen - ett måste för alla typer av verksamhet".

Byggt på standards

Byggt på standards

Det är få saker som gör en organisation unik. Sättet att beskriva sin verksamhet är inte en av dem. Därför finns det standards för att dokumentera sin verksamhetsarkitektur, eller EA (från Enterprise Architecture) som är en vanlig förkortning. Problemet är att det finns så många standards - över 70 stycken om man endast räknar de största. Tittar man närmare på dem så är de i stor grad överlappande och ibland rentav samstämmiga, men har de olika syften och målgrupper och framförallt har de olika uppbyggnad. Så vilken ska man välja?

6 regler som  styr mot en bra datarkitektur

6 regler som styr mot en bra datarkitektur

I en digital era är data en viktig företagsresurs. En robust och skalbar dataarkitektur är därför avgörande för att bl.a stödja effektiva affärsprocesser. I den digitala eran är data lika viktig som någon annan företagsresurs. En robust och skalbar dataarkitektur är därför avgörande för att stödja effektiva affärsprocesser, säkerställa datakvalitet och möjliggöra snabba, datadrivna beslut. Varje komponent i denna arkitektur måste vara utformad med omsorg, och för detta finns ett antal grundläggande regler som hjälper organisationer att navigera genom komplexiteten. Nedan följer en genomgång av sex sådana regler och de överväganden som ligger till grund för dem.

Vad är en metamodell?

Vad är en metamodell?

Det blir allt vanligare med frågor om metamodellen bakom Prime Arch & mer grundläggande frågor om vad en metamodell är för något och vad man ska ha den till En modell är en förenklad beskrivning av den verkliga världen, d v s den är en abstraktion av fenomen som finns runt omkring oss.

2. IKEA enligt dimensionen Fysisk del

2. IKEA enligt dimensionen Fysisk del

För att beskriva en fysisk anläggning som ett IKEA-varuhus används dimensionen Fysisk Del. Med hjälp av metaobjekten är det möjligt att beskriva dess komposition. För att beskriva en fysisk anläggning som ett IKEA-varuhus används dimensionen Fysisk Del. Med hjälp av metaobjekten i denna dimension är det möjligt att beskriva dess komposition. Här är ett exempel på hur metaobjekten kan användas i komposition:

Program Increment i SAFe

Program Increment i SAFe

Många organisationer använder SAFe i sitt utvecklingsarbete och en central del i planering och genomförandet av arbetet är Program Increment.

Den röda knappen

Den röda knappen

Att definiera och analysera krav är grundläggande i alla former av verksamhetsutveckling. Ibland ser man kraven som implicita och går direkt på lösningen. Att definiera och analysera krav är grundläggande i alla former av verksamhetsutveckling. Ibland ser man kraven som implicita och går direkt på lösningen, men för att kunna förstå varför man valt en specifik lösning är det viktigt med spårbarhet till det bakomliggande kravet.

Kategorisering av data

Kategorisering av data

Masterdata, metadata, referensdata, men vad är Data? Som källa för utvinning av affärsvärde blir allt viktigare i takt med att tekniker och beräkningskapacitet ökar. Masterdata, metadata, referensdata ...

2022-09-16: Plan för konsolidering av IT-system

2022-09-16: Plan för konsolidering av IT-system

Här beskriver vi hur applikationer kan klassificeras för att få en uppfattning om potentialen att konsolidera antalet system i syfte att förenkla förvaltningen I artikeln Plan för konsolidering av IT-system beskriver vi hur applikationer på ett övergripande sätt kan klassificeras för att få en uppfattning om potentialen att konsolidera antalet system i syfte att förenkla och effektivisera applikationsförvaltningen.

Metaobjektens placering: Princip #4 Är/Bör

Metaobjektens placering: Princip #4 Är/Bör

Det finns totalt sex bakomliggande principer för placering av metaobjekten i ramverkshierarkin varav den fjärde är Är/Bör. I artikeln "Principer för metaobjektens placering i ramverkshierarkin" beskrivs de bakomliggande principerna för placering av metaobjekten i ramverkshierarkin. Totalt är det sex principer varav den fjärde är Är/Bör.

Metaobjektens placering: Princip #3 Flöde

Metaobjektens placering: Princip #3 Flöde

Det finns totalt sex bakomliggande principer för placering av metaobjekten i ramverkshierarkin varav det tredje är Flöde. I artikeln "Principer för metaobjektens placering i ramverkshierarkin" beskrivs de bakomliggande principerna för placering av metaobjekten i ramverkshierarkin. Totalt är det sex principer varav den tredje är Flöde.

Metaobjektens placering: Princip #2 Område och Grupp

Metaobjektens placering: Princip #2 Område och Grupp

Det finns totalt sex bakomliggande principer för placering av metaobjekten i ramverkshierarkin varav det andra är Område och Grupp. I artikeln "Principer för metaobjektens placering i ramverkshierarkin" beskrivs de bakomliggande principerna för placering av metaobjekten i ramverkshierarkin. Totalt är det sex principer varav den andra är Område och Grupp.

Metaobjektens placering: Princip #1 Komposition

Metaobjektens placering: Princip #1 Komposition

Det finns totalt sex bakomliggande principer för placering av metaobjekten i ramverkshierarkin varav den första är Komposition. I artikeln "Principer för metaobjektens placering i ramverkshierarkin" beskrivs de bakomliggande principerna för placering av metaobjekten i ramverkshierarkin. Totalt är det sex principer varav den första är Komposition:

Nivåer

Nivåer

Olika frågor kräver olika grad av detaljering. En europakarta är utmärkt för att svara på frågan ”vilka länder gränsar till Italien?” men den är värdelös för att hitta till Östhammar från Stockholm.

Azure / CMMI och Prime Arch

Azure / CMMI och Prime Arch

Microsoft har i Azure Devops byggt in stöd för att kunna arbeta med olika standarder såsom i allmänhet samt Scrum och CMMI.

SAFe och Prime Arch

SAFe och Prime Arch

SAFe (Scaled Agile Framework) är standard för agil utveckling som har fått stor spridning världen över med cirka 30% marknadsandel (källa: Wikipedia) . Det kritiseras ibland för att vara alltför hierarkiskt uppbyggt och oflexibelt - något vi väljer att inte kommentera. Men just den hierarkiska uppbyggnaden gör det enklare att jämföra SAFe med traditionella EA-ramverk.

Scrum och Prime Arch

Scrum och Prime Arch

Ken Schwaber är en av skaparna av Scrum och han har bildat Scrum.org för att hjälpa individer och team att lösa komplexa problem.

Atlassian och Prime Arch

Atlassian och Prime Arch

Atlassian är ett autralisensiskt programvaruföretag som är ledande inom utveckling av programvaror för mjukvaruutveckling, projektledning och samarbete.

Processhierarkin i olika standarder

Processhierarkin i olika standarder

I flera arkitekturramverk finns det endast ett metaobjekt som representerar process (t ex ArchiMate och AG, Arkitekturgemenskapen). Oavsett hur stort eller litet objektet är så används samma objekt. Det kan förefalla enkelt att slippa hålla reda på olika objekt, men i praktiken är det tvärtom.

En vandring i vildmarken

En vandring i vildmarken

Implementering handlar i korthet om att förverkliga en planerad förändring. Denna förändring kan ses som en vandring i vildmarken. Det finns flera frågor vi ställer oss i samband med att vi ska ut och vandra. Vi behöver planera för var vi ska slå läger och bestämma NÄR vi ska vara framme.

Archimate Implementering och Prime Arch

Archimate Implementering och Prime Arch

ArchiMate ger oss några av de mest centrala koncepten i dimensionen implementering: Plateu, Deliverable och Work Package. Läs mer om implementering här. Implementering handlar i korthet om att förverkliga en planerad förändring. För att kunna göra detta behövs tre saker: