Byggt på standards

Byggt på standards

Det är få saker som gör en organisation unik. Sättet att beskriva sin verksamhet är inte en av dem. Därför finns det standards för att dokumentera sin verksamhetsarkitektur, eller EA (från Enterprise Architecture) som är en vanlig förkortning. Problemet är att det finns så många standards - över 70 stycken om man endast räknar de största. Tittar man närmare på dem så är de i stor grad överlappande och ibland rentav samstämmiga, men har de olika syften och målgrupper och framförallt har de olika uppbyggnad. Så vilken ska man välja?

2022-09-16: Plan för konsolidering av IT-system

2022-09-16: Plan för konsolidering av IT-system

I artikeln Plan för konsolidering av IT-system beskriver vi hur applikationer på ett övergripande sätt kan klassificeras för att få en uppfattning om potentialen att konsolidera antalet system i syfte att förenkla och effektivisera applikationsförvaltningen.

Metaobjektens placering: Princip #4 Är/Bör

Metaobjektens placering: Princip #4 Är/Bör

I artikeln "Principer för metaobjektens placering i ramverkshierarkin" beskrivs de bakomliggande principerna för placering av metaobjekten i ramverkshierarkin. Totalt är det sex principer varav den andra är Område och Grupp.

Metaobjektens placering: Princip #3 Flöde

Metaobjektens placering: Princip #3 Flöde

I artikeln "Principer för metaobjektens placering i ramverkshierarkin" beskrivs de bakomliggande principerna för placering av metaobjekten i ramverkshierarkin. Totalt är det sex principer varav den andra är Område och Grupp.

Metaobjektens placering: Princip #2 Område och Grupp

Metaobjektens placering: Princip #2 Område och Grupp

I artikeln "Principer för metaobjektens placering i ramverkshierarkin" beskrivs de bakomliggande principerna för placering av metaobjekten i ramverkshierarkin. Totalt är det sex principer varav den andra är Område och Grupp.

Metaobjektens placering: Princip #1 Komposition

Metaobjektens placering: Princip #1 Komposition

I artikeln "Principer för metaobjektens placering i ramverkshierarkin" beskrivs de bakomliggande principerna för placering av metaobjekten i ramverkshierarkin. Totalt är det sex principer varav den första är Komposition:

Nivåer

Nivåer

Olika frågor kräver olika grad av detaljering. En europakarta är utmärkt för att svara på frågan ”vilka länder gränsar till Italien?” men den är värdelös för att hitta till Östhammar från Stockholm.

Azure / CMMI och Prime Arch

Azure / CMMI och Prime Arch

Microsoft har i Azure Devops byggt in stöd för att kunna arbeta med olika standarder såsom i allmänhet samt Scrum och CMMI.

SAFe och Prime Arch

SAFe och Prime Arch

SAFe (Scaled Agile Framework) är standard för agil utveckling som har fått stor spridning världen över med cirka 30% marknadsandel (källa: Wikipedia) . Det kritiseras ibland för att vara alltför hierarkiskt uppbyggt och oflexibelt - något vi väljer att inte kommentera. Men just den hierarkiska uppbyggnaden gör det enklare att jämföra SAFe med traditionella EA-ramverk.

Scrum och Prime Arch

Scrum och Prime Arch

Ken Schwaber är en av skaparna av Scrum och han har bildat Scrum.org för att hjälpa individer och team att lösa komplexa problem.

Atlassian och Prime Arch

Atlassian och Prime Arch

Atlassian är ett autralisensiskt programvaruföretag som är ledande inom utveckling av programvaror för mjukvaruutveckling, projektledning och samarbete.

Processhierarkin i olika standarder

Processhierarkin i olika standarder

I flera arkitekturramverk finns det endast ett metaobjekt som representerar process (t ex ArchiMate och AG, Arkitekturgemenskapen). Oavsett hur stort eller litet objektet är så används samma objekt. Det kan förefalla enkelt att slippa hålla reda på olika objekt, men i praktiken är det tvärtom.

En vandring i vildmarken

En vandring i vildmarken

Implementering handlar handlar i korthet om att förverkliga en planerad förändring. Denna förändring kan ses som en vandring i vildmarken. Det finns flera frågor vi ställer oss i samband med att vi ska ut och vandra. Vi behöver planera för var vi ska slå läger och bestämma NÄR vi ska vara framme.