Release av Prime Arch för Sparx EA version 5.1!

Release av Prime Arch för Sparx EA version 5.1!

Sedan senaste releasen har vi jobbat hårt med att utveckla konfigurationen av Prime Arch vidare. Prime Arch har bland annat utvecklats genom två omarbetade dimensioner: Styrning och Implementering.

Byggt på standards

Byggt på standards

Det är få saker som gör en organisation unik. Sättet att beskriva sin verksamhet är inte en av dem. Därför finns det standards för att dokumentera sin verksamhetsarkitektur, eller EA (från Enterprise Architecture) som är en vanlig förkortning. Problemet är att det finns så många standards - över 70 stycken om man endast räknar de största. Tittar man närmare på dem så är de i stor grad överlappande och ibland rentav samstämmiga, men har de olika syften och målgrupper och framförallt har de olika uppbyggnad. Så vilken ska man välja?

Dimensioner (lager)

Dimensioner (lager)

För att representera olika dimensioner och kunna förflytta fokus till specifika aspekter är Prime Archs ramverk uppbyggt på 6+1 lager, där varje lager representerar en logiskt sammanhållen aspekt av verksamheten.

2020-05-10: Analys - C4-modellen och Prime Arch

2020-05-10: Analys - C4-modellen och Prime Arch

C4-modellen är tilltalande i flera avseenden. Den är en bra utgångspunkt för applikationsmodellering med reservation för att det kan bli lite för mycket av en kodbeskrivning på detaljerad nivå snarare än en funktionell beskrivning.