Byggt på standards

Byggt på standards

Det är få saker som gör en organisation unik. Sättet att beskriva sin verksamhet är inte en av dem. Därför finns det standards för att dokumentera sin verksamhetsarkitektur, eller EA (från Enterprise Architecture) som är en vanlig förkortning. Problemet är att det finns så många standards - över 70 stycken om man endast räknar de största. Tittar man närmare på dem så är de i stor grad överlappande och ibland rentav samstämmiga, men har de olika syften och målgrupper och framförallt har de olika uppbyggnad. Så vilken ska man välja?

2023-04-01: Vad är en metamodell?

2023-04-01: Vad är en metamodell?

Det blir allt vanligare med frågor om metamodellen bakom Prime Arch, men även mer grundläggande frågor om vad en metamodell är för något och vad man ska ha den till.

Vad är en metamodell?

Vad är en metamodell?

En modell är en förenklad beskrivning av den verkliga världen, d v s den är en abstraktion av fenomen som finns runt omkring oss.

2023-02-03: Beskrivning av informationsmängder

2023-02-03: Beskrivning av informationsmängder

Två viktiga aspekter för att bedöma kvaliteten på ett definierat objekt i verksamhetsarkitekturen är "namn" och "beskrivning". Namnet ska ge en vägledning till vad objektet representerar, och beskrivningen ska förklara mer i detalj vad objektet representerar. Dessa kriterier gäller inte minst namngivna informationsmängder i informationsarkitekturen, t ex entitetsgrupper (I41) som ibland refereras till som "IKEA-lådor".

2022-12-07: IKEA som exempel på uppdelning av Information och Data

2022-12-07: IKEA som exempel på uppdelning av Information och Data

För att arbeta med Information och Data är det avgörande att förstå skillnaden. Om man inte gör detta kommer det att få avgörande konsekvenser för hur man kravställer på information och realiserar denna i form av data, då arkitekturmönstren avsevärt skiljer sig från varandra.

2. IKEA enligt dimensionen Fysisk del

2. IKEA enligt dimensionen Fysisk del

För att beskriva en fysisk anläggning som ett IKEA-varuhus används dimensionen Fysisk Del. Med hjälp av metaobjekten i denna dimension är det möjligt att beskriva dess komposition. Här är ett exempel på hur metaobjekten kan användas i komposition:

Program Increment i SAFe

Program Increment i SAFe

Många organisationer använder SAFe i sitt utvecklingsarbete och en central del i planering och genomförandet av arbetet är Program Increment.

Den röda knappen

Den röda knappen

Att definiera och analysera krav är grundläggande i alla former av verksamhetsutveckling. Ibland ser man kraven som implicita och går direkt på lösningen, men för att kunna förstå varför man valt en specifik lösning är det viktigt med spårbarhet till det bakomliggande kravet.

2022-09-16: Plan för konsolidering av IT-system

2022-09-16: Plan för konsolidering av IT-system

I artikeln Plan för konsolidering av IT-system beskriver vi hur applikationer på ett övergripande sätt kan klassificeras för att få en uppfattning om potentialen att konsolidera antalet system i syfte att förenkla och effektivisera applikationsförvaltningen.

Plan för konsolidering av IT-system

Plan för konsolidering av IT-system

Många organisationer har flera system än vad de egentligen behöver. Anledningarna kan vara många, t ex uppköp/sammanslagning eller att olika delar av verksamheten haft olika behov och därför infört olika system.

Metaobjektens placering: Princip #4 Är/Bör

Metaobjektens placering: Princip #4 Är/Bör

I artikeln "Principer för metaobjektens placering i ramverkshierarkin" beskrivs de bakomliggande principerna för placering av metaobjekten i ramverkshierarkin. Totalt är det sex principer varav den fjärde är Är/Bör.

Metaobjektens placering: Princip #3 Flöde

Metaobjektens placering: Princip #3 Flöde

I artikeln "Principer för metaobjektens placering i ramverkshierarkin" beskrivs de bakomliggande principerna för placering av metaobjekten i ramverkshierarkin. Totalt är det sex principer varav den tredje är Flöde.

Metaobjektens placering: Princip #2 Område och Grupp

Metaobjektens placering: Princip #2 Område och Grupp

I artikeln "Principer för metaobjektens placering i ramverkshierarkin" beskrivs de bakomliggande principerna för placering av metaobjekten i ramverkshierarkin. Totalt är det sex principer varav den andra är Område och Grupp.

Metaobjektens placering: Princip #1 Komposition

Metaobjektens placering: Princip #1 Komposition

I artikeln "Principer för metaobjektens placering i ramverkshierarkin" beskrivs de bakomliggande principerna för placering av metaobjekten i ramverkshierarkin. Totalt är det sex principer varav den första är Komposition:

Nivåer

Nivåer

Olika frågor kräver olika grad av detaljering. En europakarta är utmärkt för att svara på frågan ”vilka länder gränsar till Italien?” men den är värdelös för att hitta till Östhammar från Stockholm.

Azure / CMMI och Prime Arch

Azure / CMMI och Prime Arch

Microsoft har i Azure Devops byggt in stöd för att kunna arbeta med olika standarder såsom i allmänhet samt Scrum och CMMI.

SAFe och Prime Arch

SAFe och Prime Arch

SAFe (Scaled Agile Framework) är standard för agil utveckling som har fått stor spridning världen över med cirka 30% marknadsandel (källa: Wikipedia) . Det kritiseras ibland för att vara alltför hierarkiskt uppbyggt och oflexibelt - något vi väljer att inte kommentera. Men just den hierarkiska uppbyggnaden gör det enklare att jämföra SAFe med traditionella EA-ramverk.

Scrum och Prime Arch

Scrum och Prime Arch

Ken Schwaber är en av skaparna av Scrum och han har bildat Scrum.org för att hjälpa individer och team att lösa komplexa problem.