2. IKEA enligt dimensionen Fysisk del

Publicerad den 2022-10-29
Patrik Hallén


För att beskriva en fysisk anläggning som ett IKEA-varuhus används dimensionen Fysisk Del. Med hjälp av metaobjekten i denna dimension är det möjligt att beskriva dess komposition. Här är ett exempel på hur metaobjekten kan användas i komposition:Ett anläggningsområde (FD11) är en geografisk gruppering av fysiska anläggningar. Denna delas in i fysiska anläggningar (FD 21) som representerar en resurs som har förmågan att underlätta användning av utrustning och bearbetning av material samt inhysa kontorspersonal. Den fysiska anläggningen, vanligen en byggnad, indelas i utrymmen (FD 31) som representerar avgränsade ytor som används till specifikt ändamål. Utrymmen avskiljs vanligen med hjälp av väggar men även avspärrningar eller markeringar på golv kan användas. I utrymmen kan fysisk utrustning (FD32) placeras.

Med hjälp av dessa objekt kan ett typiskt IKEA-varuhus beskrivas så här: I exemplet ovan visas IKEA som en anläggning som innehåller ett varuhus och en parkering. 

Varuhuset består av två våningar, ett övre plan och ett undre plan. På det övre planet finns som bekant olika miljöer för inspiration, som t ex sovrum och arbetsplats. I sovrummet har exempelvis säng och sänglampa placerats, medan arbetsrummet innehåller skrivbord och arbetslampa. 

IKEA-varuhusets planlösning kan illustreras enligt följande:Ett IKEA-varuhus är sprängfyllt av möbler för hemmet. Dels finns ett exemplar av utvalda möbler placerade i olika rumsmiljöer för att visa hur de olika möblerna och inredningsdetaljerna kan kombineras i ett bekvämt och trivsamt hem.

Men ett IKEA-varuhus ska även innehålla stora lager av alla artiklar som kunderna vill köpa och få med sig hem utan dröjsmål.Genomgående på IKEA följer man principen "ordning och reda", d v s var sak har sin plats. Sänglampan placeras i sovrummet för inspiration på övervåningen. På nedre plan, där det ska vara lätt för kunden att hitta sin tilltänka vara, placeras den istället tillsammans med all annan beslysning.

IKEA har byggt upp sitt varuhus så att varje plan har olika mål (i Prime Arch SD21):

  • Det övre planet har målet "Inspiration"
  • Det nedre planet har målet "Effektiv logistik"