FD31 Fysisk utrustning

Publicerad den 2019-04-23
Patrik Hallén


Fysisk maskin, verktyg eller instrument.

Beskrivning 

En eller flera fysiska maskiner, verktyg eller instrument som kan skapa, använda, lagra eller bearbeta material.

 


Exempel

  • Pappersmaskin
  • Svarv
  • Borrmaskin
  • Tryckpress
  • Reaktortank