FD11 Anläggningsområde

Publicerad den 2019-04-23
Patrik Hallén


En geografisk gruppering av fysiska anläggningar.

Beskrivning

En geografisk gruppering av fysiska anläggningar. Inom ett produktionsområde finns vanligen flera fysiska anläggningar ovan (byggnader) eller under mark (som tillsammans bildar en helhet.


Exempel

  • Kirunavaara (där bearbetning av världens största malmkropp sker i flera olika verk)
  • Forsmarks kärnkraftverk (som har tre reaktorer, fysiska anläggningar)