Det är få saker som gör en organisation unik. Sättet att beskriva sin verksamhet är inte en av dem. Därför finns det standards för att dokumentera sin verksamhetsarkitektur, eller EA (från Enterprise Architecture) som är en vanlig förkortning. Problemet är att det finns så många standards - över 70 stycken om man endast räknar de största. Tittar man närmare på dem så är de i stor grad överlappande och ibland rentav samstämmiga, men har de olika syften  och målgrupper och framförallt har de olika uppbyggnad.  Så vilken ska man välja?

Efter att ha jobbat med EA i 20 år har vi insett att det smartaste är att ta det bästa från de mest utbredda standarderna. Vårt val är i korthet:En annan insikt är att verksamhetsarkitektur ibland kan vara onödigt svårt och komplicerat. Det beror helt enkelt på vilken ambitionsnivå man har med sitt EA-arbete, vilka frågor man kunna besvara och med vilken precision.

Om man vill börja enkelt, men ändå vill ha möjligheten att öka ambitionsnivån successivt rekommenderar vi Prime Arch Core. Prime Arch Core är en kraftig förenkling av Prime Arch i sin fulla omfattning (Prime Arch Extended) och innehåller 29 metaobjekt jämfört med  114 metaobjekt i Prime Arch Extended.

Läs mer:

Dimensioner

Core-objekt (lista)

Extended - alla metaobjekt (listor per dimension/lager)