Vad är en metamodell?

Publicerad den 2023-04-01
Patrik Hallén


En modell är en förenklad beskrivning av den verkliga världen, d v s den är en abstraktion av fenomen som finns runt omkring oss.
En metamodell är en modell som klassificerar innehållet i olika modeller, d v s den är en abstraktion av innehållet i modellen – objekt och relationer.

En metamodell är en modell som beskriver modeller.

Exempel

Här är ett exempel från den verkliga världen som visar hur man omvandlar en textuell beskrivning till en modell för att slutligen beskriva modellen i en metamodell.

Textuell beskrivning

Vi handlar mat i affären. För att få med oss rätt matvaror hem använder många en inköpslista. Att handla mat innebär bl a att plocka varor, betala i kassan och packa varorna i en matkasse.

De centrala begreppen i texten är:Modellering av begrepp

De begrepp/fenomen/saker som beskrivs i texten kan beskrivas som objekt i en modell som dessutom visar hur de olika objekten förhåller sig till varandra.Klassificering av begrepp

Objekt som är av samma typ och har samma användning i modellen indelas i grupper/klasser som ges ett beskrivande namn. Samma sak görs med relationerna.Varje klass förses med en beskrivning och en symbol. Kombinationen av symbol och klass bildar ett metaobjekt. Relationerna med namn och symbol (i form av ett streck) bildar en relationstyp.

Genom att studera hur begreppen i de olika klasserna förhåller sig till varandra identifieras metamodellen steg för steg, till exempel att

  • Aktivitet >>ingår i>> Processsteg


 Metamodellen ersätter alla objekt i modellen med metaobjekten. Alla relationer i modellen justeras så att de stämmer med de regler som definierats för relationer mellan metaobjekt.

 Nyttan med en metamodell

  1. Metamodellen definierar regelverket för vilka begrepp/fenomen/saker som kan/bör beskrivas i modeller och vilka relationer som kan/bör dras mellan objekten.
  2. Metamodellen innehåller metaobjekt som på ett klart och tydligt sätt beskriver vad som kännetecknar en typ av objekt.
  3. Metamodellen standardiserar språket och notationen som används i modellering. Detta gör det möjligt att kommunicera lättare, jämföra modeller och analysera olika aspekter.
  4. Metamodellen hjälper användare att förstå hur verksamhetsarkitekturen är uppbyggd.

Länkar

Metaobjekt

Vytyper

Praktisk hjälp


Vad är en metamodell (A) Vad är en metamodell (A)