Nyttor ur olika perspektiv och behov av nivåer

Publicerad den 2019-06-17
Patrik Hallén

Den här artikeln bygger på idén om att beskriva verksamheten på olika nivåer. Läs mer om nivå-konceptet här.

Den store tänkare som hårdast förespråkar nivåer är John Zachman (information om Zachman Framework), men även Archimate använder nivå-begreppet när de beskriver nyttor med verksamehtsarkitektur utifrån olika perspektiv:

 • Utforma
 • Besluta
 • Informera

Archimate använder en bild som ibland kallas "muttern" för att grafiskt beskriva perspektiven och nivåerna: Archimate använde bilden i version 2.0 men har av någon anledning tagit bort den i 3.0.

Här är beskrivningarna från Archimate i oavkortad form:

Nedan har vi sammanställt, grupperat och översatt nyttorna. För mer generella nyttor med EA så rekommenderar vi "Why Enterprise Architecture" som är en utmärkt introduktion till ämnet.

Designrelaterade nyttor med arkitektur

Övergripande

 • Förbättra samarbetet och kommunikationen mellan verksamheten och IT-leverantören, inom organisationen, samt gentemot externa parter

Sammanhang

 • Uppnå effektivitet i integrationen (verksamhet, process, IT) inom organisationen, samt gentemot externa parter
 • Utveckla alternativt vidareutveckla nya tjänster

Detaljer

 • Identifiera återanvändningsmöjlighet av processer, information och IT
 • Hög informationskvalitet (datakvalitet)
 • Effektivare/högre kvalitet i kravställning på IT/process/tjänst

Beslutsrelaterade nyttor med arkitektur

Övergripande

 • Utföra konsekvensanalys av effektiviseringar (organisatoriska, produkt-, IT-mässiga)
 • Tydliggöra för revision och övervakningsmyndighet hur vi är kompatibla i enlighet med regelverk och förordningar

Sammanhang

 • Kunna följa upp effektivitet/kostnad i processer
 • Identifiera processer/IT-tjänster som är lämpade för ”outsource” alt ”insource” (alt ”make or buy”)

Informationsrelaterade nyttor med arkitektur

Övergripande

 • Få en total gemensam överblick av verksamheten inom organisationen

Sammanhang

 • Utbilda personal och andra intressenter i hur organisationen fungerar

Detaljer

 • Beskriva/publicera roller och ansvar avseende processer, tjänster och information