Information i relation till Data - en jämförande analys av ArchiMate+UML och Prime Arch

Publicerad den 2020-11-21
Patrik Hallén


Den här artikeln syftar till att reda ut begreppen kring ArchiMate och UML och belysa de problem som man ställs inför när man behöver modellera information och har valt dessa som sin modelleringsstandard. 

Det finns flera konkreta frågeställningar:

  • Hur beskriver man verksamhetsobjekt i mer detalj, t ex i en begreppsmodell?
  • Hur skapar man en spårbarhet från begrepp till informationsentiteter?
  • Hur beskriver man realiseringen av en informationsmodell med koppling till Dataobjektet?
  • Vad använder man för objekt för att ställa krav på vilken information som ska/bör skickas mellan två applikationer?

Vi har försökt sammanfatta dessa frågor i två problemställningar:ArchiMate har två objekt för att representera Information och Data:

  • Business Object
  • Information Object

​I UML används objektet Class för att representera Information.

Symboler och definitioner:Mer information om defintioner och exempel finns nedan, under Källor.

Genom att kombinera dessa bägge standarder är det möjigt att konstruera följande metamodell: 

Metamodell (urval) för ArchiMate och UMLArchiMate saknar möjlighet att modellera begrepp och information på detaljerad nivå. I UML används Class-objektet både för modellering av begrepp, information och data.

Begrepp, Informationsentitet och Dataentitet kan representeras av Class-objektet i UML. 

En begreppsmodell i UML kan kopplas till Business Object i ArchiMate för att ge en mer detaljerad beskrivning.

Data Object i ArchiMate kan kopplas till en datamodell i UML som sedan kan relatera till ett Business Object för att beskriva hur detta har realiserats i form av data.

Problem med modellen

Business Object representerar ett verkligt ting, något som skapas i t ex en process. Tappar man ett Business Object på foten så känns det. För att beskriva kraven på vilken information vi vill kunna hantera om ett verkligt ting använder vi informationsentiteter och skapar en informationsmodell. Men vilket objekt motsvarande Data Object används för att beteckna den samlingen av information som beskrivits i informationsmodellen?

Lösning: Informationsobjektet

En studie standarder leder oss till slutsatsen att det finns ett objekt mellan verksamhetsobjektet (Business Object) och dataobjektet (Data Object): Informationsobjektet (Information Object). I Prime Arch har vi valt att använda I31 Informationsobjekt för att representera "information om ett verkligt ting". Viktigt att notera att det är skillnad på en flaska Loka och den information som vi vill kunna hantera om denna, som i sin tur kan skilja sig från hur vi har realiserat informationen i en applikation.

Ovanstående förslag på metamodell i en kombination av ArchiMate och UML ser därmed ut så här i Prime Arch:

Prime Archs metamodell (urval)​Fullständiga defintioner och exempel för Prime Archs metaobjekt finns nedan, under Länkar.Genom att lägga de bägge metamodellerna ovanpå varandra ser man att de äverensstämmer på alla punkter förutom en: Informationsobjektet.

Mer information om betydelsen av informationsobjektet finns här (kräver inloggning).

Jämförelse av objekten i de bägge metamodellerna


ArchiMate och UML saknar Informationsobjektet även när de kombineras.


Jämförelse av metamodellernaKällor

Archimate

UML

Länkar

Prime Arch