Archimate Implementering och Prime Arch

Publicerad den 2021-09-12
Patrik Hallén


ArchiMate ger oss några av de mest centrala koncepten i dimensionen implementering: Plateu, Deliverable och Work Package

Implementering handlar i korthet om att förverkliga en planerad förändring. För att kunna göra detta behövs tre saker:

  1. Möjligheten att beskriva olika arkitekturer sett till struktur och innehåll
  2. Möjligheten att beskriva vad som ska tas fram för att förverkliga den tänkta arkitekturen
  3. Möjligheten att beskriva det arbete som krävs för det som ska tas fram

ArchiMate specificerar tre metaobjekt med detta syfte:

  1. Plateau
  2. Deliverable
  3. Work Package

Nedan följer ArchiMates definitioner av dessa objekt. 

Dessa tre objekt bildar grunden för Prime Archs core-objekt i implementeringsdimensionen:Archimate har specificerar även hur dessa metaobjekt ska relatera till varandra:Prime Arch tar utgångspunkt i även  dessa relationer för att bygga på en solid standard:I artikeln "En vandring i vildmarken"  introducerar  vi en enkel metafor för att sätta dessa objekt från implementeringsdimensionen i relation till varandra för att förstärka den praktiska förståelsen. Med hjälp av denna metafor kan vi även lägga grunden till Prime Archs placering av metaobjekten i den sedvanliga strukturen som bygger på kolumner och nivåer.

Länkar

Prime Arch

Externa länkar