Implementeringsbeskrivning (ImpB)

Publicerad den 2021-08-13
Patrik Hallén


En visuell beskrivning av strukturen av leverabler eller arbetspaket på nivå 3.

Användning

Implementeringsbeskrivningen utgör en översikt av

  1. Releaser alternativt som ingår i en Etapp
  2. Capabilities som ingår i en Epic

Vyn används för att navigera till mer detaljerade modeller för att visa vilka releaser som realiserar olika epics.

Tillvägagångssätt

  1. Välj en Etapp eller en Epic.
  2. Identifiera alla Releaser som ingår vald Etapp, alternativt Capabilities som ingår i vald Epic och placera dem i etapperna.Länkar

Metaobjekt

Capability

Etapp

Epic

Initiativ

Release