IM22 Etapp

Publicerad den 2021-06-18
Patrik Hallén


Arbetspaket som representerar den uppsättning arbetsmoment som krävs för att åstadkomma en mycket omfattande leverabel inom angiven ram för tid och resurser.

Beskrivning

Avgränsningen i tid sätts vanligen till 9-12 månaders kalendertid. Den mycket stora omfattningen kräver vanligen att resurser i form av ett antal team.

På samma sätt som processgrupper (N2) innehåller processer (N3) innehåller etapper de arbetsmoment som krävs för att åstadkomma det efterfrågade resultatet - en eller flera epics - ordnade i logiska grupper. Till skillnad från en process som är återkommande är arbetspaketet helt unikt.


Exempel

  • Kunskapslyftet 2020

  • Utbyggnad av Botniabanan Etapp 2

  • Nästa generationens vårdsystem