IM11 Initiativ

Publicerad den 2021-06-18
Alice Båvner


Samling av epics som driver mot gemensamt mål.

Beskrivning

En leverabel representerar resultatet av ett arbetspaket. Initiativet är den högsta nivån i leverabelstrukturen men saknar motsvarighet i arbetspaketsstrukturen.

Exempel

  • Nytt CRM-system
  • Utkontraktering av drift
  • Upphandling av nytt produktionssystem