Implementeringskarta (ImpK)

Publicerad den 2021-08-12
Alice Båvner


En visuell beskrivning av hur verksamhetsarkitekturen är tänkt att utvecklas över tid och vilka arbetsinsatser som planeras för att åstadkomma förflyttningen.

Användning

Implementeringskartan används för att visa förhållandet mellan olika arkitekturer och etapper, på engelska vanligen kallad "road map". Den används även för att navigera till underliggande implementeringsbeskrivningar.


Tillvägagångssätt

  1. Lägg ut platåerna från vänster till höger i kronologisk ordning, och visa vilka platåer som triggar andra.
  2. Lägg ut epics och etapper.