Applikationsuppgiftsmodell (AUM)

Publicerad den 2019-10-07
Patrik Hallen


En visuell beskrivning av vilken funktionalitet som en applikationsmodul har uttryckt i form av applikationsuppgifter.

Användning

AUM-vyn används för att ge en detaljerad bild över funktionaliteten i ett visst fysiskt system. AUM-vyn utgör vanligen den kompletta uppsättningen av applikationsuppgifter för en modul i ett specifikt system.

Tillvägagångssätt

1.Välj en specifik modul i en applikation.

2.Identifiera ingående funktioner och uppgifter.