Implementeringsmodell (ImpM)
Patrik Hallén den 2019-06-19

Implementeringsmodell (ImpM)

En visuell beskrivning av innehållet i en release som visar vilka sprintar som ingår. Användning

Patrik Hallén Patrik Hallén