F11 Förmågeområde

Publicerad den 2023-01-12
Patrik Hallén


En gruppering av verksamhetsförmågor i syfte att skapa översikt och struktur.

Beskrivning

Indelningen är enkel, logisk och praktisk och bygger ofta på verksamhetens övergripande förädlingskedja, se Porter's Value Chain.


Exempel

Exempel på förmågeområden är

  • Verksamhetsstyrning
  • Produktion
  • Marknad och Försäljning