F51 Detaljerad funktionsförmåga

Publicerad den 2018-10-14
Patrik Hallen


En logisk gruppering av funktionella krav som definierar möjligheten att utföra en uppgift.

Beskrivning

Omfångsmässigt motsvarar den en processaktivitet, men med skillnaden att förmågan endast fokuserar på VAD.