F01 Förmåga (C)

Publicerad den 2019-01-08
Patrik Hallén


Något en verksamhet behöver kunna för att nå önskat resultat. Används i en vidare bemärkelse och inkluderar även Förmågeflöde och Funktionellt krav.

Core vs Extended

 
Beskrivning

Förmågor används ofta för att beskriva ett önskat läge, vilket innebär att en verksamhet behöver förändras för att få den nya förmågan.

Detta innebär att förmågorna behöver kopplas till mål och indikatorer.

Förmågor har också en koppling till den eller de organisationer som behöver förmågan samt de medel som säkerställer att förmågan uppnås, exempelvis processer, tjänster, tekniska system mm.

En komplett beskriven förmåga har alltså både indikatorer och kopplingar till andra element som tillsammans berättar hur bra verksamheten är på att utföra förmågan.

Förmågor kategoriseras ofta enligt abstraktionsnivå eller vilka medel som används för att uppnå dom. Exempelvis nämns så kallade verksamhetsförmågor eller tekniska förmågor.

Detta innebär att förmågor kan relatera till varandra och brytas ner.

Referens till standard

SKL/Inera: Har Förmåga med samma innebörd. Definition: Något en verksamhet behöver kunna för att nå önskat resultat.

Archimate: Har Förmåga med samma innebörd (Capability).

TOGAF: Har Förmåga med samma innebörd.  Har två metaobjekt för detta: Business Capability och Capability.