Metaobjekt

I01 Information (C)

Publicerad den 2019-01-10
Patrik Hallen


Representationen av den information om ett verkligt föremål (verksamhetsobjekt) som är av betydelse för verksamheten

Core vs Extended