D32 Data-artefakt

Publicerad den 2021-06-03
Patrik Hallén


En fysisk bit av data som används i en systemutvecklingsprocess eller vid installation och drift av ett IT-system.

Beskrivning

En applikationsmodul kan realiseras av en eller flera data-artefakter och den används för att representera det fysiska datamedium som används vid realiseringen.

Exempel

Den används typiskt för att beskriva mjukvaruprodukter såsom källkodsfiler, körbara program, script, datatabeller, meddelanden, document, specifikationer och modellfiler.