S14 Drivkraft

Publicerad den 2021-06-21
Patrik Hallén


Stor kraft, interna eller extern, som påverkar och bidrar till att forma en verksamhets utveckling.

Beskrivning

Externa drivkrafter kategoriseras vanligen som Konkurrent, Kund, Miljö, Partner, Regelverk, Leverantör eller Teknologi.

Interna drivkrafter kategoriseras vanligen som Antagande, Värde, Vana, Infrastruktur, Föremål för diskussion, Ledningsbeslut och Resurs.


Exempel

  • Globalisering (extern, Miljö)
  • Arbetskraftens och ledningens kunskap och kompetens (intern, Vana)
  • Teknikutveckling inom positionering och identifiering (extern, Tekonologi)
  • Förordningen om persondataskydd, GDPR (extern, Reglering)
  • Demografiförändring (extern, Kund)
  • Företaget behöver öka sina intäkter varje år (intern, Antagande)
  • Frågan om huruvida X-processen ska utkontrakteras eller ej (intern, Föremål för diskussion)
  • Tyskland är företagets viktigaste tillväxtmarknad nästa år (intern, Ledningsbeslut)
  • Företaget satsar på kvalitet, service och värde för pengarna framför lägsta möjliga pris (intern, Värde)

Länkar

Vytyper

Bedömningskarta (BK)