D52 Dataterm

Publicerad den 2020-01-09
Bahram Nouraei


Begrepp som används i implementering av information.

Beskrivning

Begrepp som används i implementering av information, t ex i samband med namngivning av fält och texter på en skärmbild.