K23 Kundrelation

Publicerad den 2021-03-19
Patrik Hallén


Relationer som verksamheten behöver forma med sina kundgrupper för att säkra framgång och överlevnad.

Beskrivning

Det är avgörande att på olika sätt knyta kunderna närmare verksamheten för att minska risken för att förlora dem till konkurrenter. Det kan handla om att stärka känslan av att ha valt rätt produkt, eller ge god service och support i samband med och efter köp.

Exempel

Exempel på kundrelationer är:

  • Personlig assistans
  • Samverkan mellan leverantör och kund
  • Löpande information om vilket värde som produkten ger