K01 Kund (C)

Publicerad den 2021-07-13
Alice Båvner


Samling av interaktioner som görs med erbjudande verksamhet över tid. Används i en vidare bemärkelse och inkluderar även Kundgrupp.

Beskrivning

Utgår från en aktör som erbjudande verksamhet vill kunna identifiera och vars upplevelser kan planeras, mätas och hanteras. Beskrivs alltid från kundens (aktörens) perspektiv. 

Utgör de olika kontakttillfällen som inträffar på vägen. 

Handlar om mer än att bara bli kund eller att genomföra ett köp. Den sträcker sig över flera stadier, från medvetenhet till förespråkande.

Interaktionen kan ske vid olika tillfällen och i olika kanaler.