F52 Funktionellt krav

Publicerad den 2021-05-07
Patrik Hallen


Ett påstående om behov av funktionalitet som gör det möjligt att utföra en uppgift.

Beskrivning

Ett påstående om behov av funktionalitet som gör det möjligt att utföra en uppgift.

Länkar

Modellera Personas

Modellera användningsfall (Use Case)

Implementeringssamverkansmodell (detaljerad) (ImpSMd)

Förmågeomgivningsbeskrivning (FOB)

Kravmodell (KM)