F02 Funktion (C)

Publicerad den 2019-01-08
Patrik Hallén


En gruppering av logiskt relaterade uppgifter som krävs för att producera ett resultat.

Core vs ExtendedBeskrivning

Verksamhetsfunktionen är en teoretisk konstruktion som fokuserar på VAD som krävs för att skapa ett resultat. Namnet sätts som verbalsubstantiv för att markera avsaknaden av aktivitet. Exempel på namnsättning: Producera blir Produktion, Analysera blir Analysering, Fakturera blir Fakturering, Hantera blir Hantering och Administrera blir Administrering.

Referens till standard

SKL/Inera:  Har Funktion med samma innebörd baserat på den kärnmetamodell som släppts. Definition: Ännu ej fastslagen.

Archimate: Har Funktion med samma innebörd (Business Function).

TOGAF: Har Funktion med samma innebörd (Function).