T31 Tjänst

Publicerad den 2021-09-23
Patrik Hallén


Något en verksamhet erbjuder för tillgodose ett behov hos en mottagare, med tydlig avgränsning och villkor för dess nyttjande.

Beskrivning

Ett erbjudande som tillför värde för en mottagare utan att denne behöver förstå hur tjänsten produceras.