I02 Verksamhetsobjekt (C)

Publicerad den 2019-01-10
Patrik Hallén


Representationen av verkligt föremål som är av betydelse för verksamheten.

Beskrivning

Används i verksamhetens processer för att beteckna input och output för en process.

Exempel på verksamhetsobjekt är Kundbeställning, Utleverans av varor, Affärsplan och Legalt bokslut.

Referens till Standard

SKR/Inera: Har Verksamhetsobjekt med samma innebörd.

Archimate: Har Business Object med liknande innebörd. Definition eng: ”A business object represents a concept used within a particular business domain”. 

TOGAF: Saknar Verksamhetsobjekt, men har metaobjekt för Physical Data Component. Definition eng:  ” A boundary zone that encapsulates related data entities to form a physical location to be held.”


Core vs Extended