I22 Informationsflöde

Publicerad den 2019-10-03
Patrik Hallén


Gruppering av information som tillsammans bildar ett flöde.

Beskrivning

Syftet med ett informationsflöde är att sätta ihop paket av information för att visualisera det värdeskapande flödet, oberoende av tillhörighet i olika informationsgrupper.


Exampel

Exempel på processflöden:

  • Logistikflöde
  • Marknadsbehov till Order
  • Order till Betalning ("Order to Cash").