D01 Data (C)

Publicerad den 2019-01-10
Patrik Hallén


Information i realiserats i digitalt format för lagring och användning i informationssystem.

Beskrivning

Används i en vidare bemärkelse och inkluderar även Dataflöde och Data-artefakt.

Data indelas vanligen i följande kategorier: Metadata, Referensdata, Masterdata, Transaktionell data och Analysdata.

Data som används av verksamheten (masterdata, transaktionell data och analysdata) struktureras hierarkiskt från enstaka element till grupperingar av olika storlekar.


Exempel

Exempel på transaktionell data är: Orderdata, Anställningsdata, Inköpsdata och Leverantörsfakturadata

Exempel på masterdata är: Kund, Produkt, Personal och Leverantör

Exempel på analytisk data är: Försäljning, Inköp och Ekonomi


Core vs Extended