D53 Datatabell

Publicerad den 2018-08-19
Patrik Hallén


En vy av data i tabellform.

Beskrivning

En vy av data i tabellform, med rader och namngivna kolumner, där varje rad representerar en förekomst av en dataentitet och varje kolumn representerar ett attribut/egenskap.