S34 Nytta

Publicerad den 2021-06-22
Patrik Hallén


Positivt värde som intressent upplever i samband med konsumtion av vara eller tjänst.

Beskrivning

Nyttan beskriver de värden som verksamheten vill att dess kunder ska uppleva att de får i samband med nyttjande av de varor och tjänster som verksamheten erbjuder. 

Nytta används även bredare för att beskriva positiva värden som olika intressenter vill uppnå och som uppstår när ett resultat åstadkommits i verksamheten.


Exempel

Exempel på nyttor som kunder vill uppnå:

 • Enklare vardag
 • Lägre kostnad
 • Bättre prestanda
 • Ökad trygghet

Exempel på nyttor som andra intressenter vill uppnå:

 • Högre intäkter
 • Kostnadseffektivitet
 • Ökad lönsamhet
 • Ökad konkurrenskraft
 • Minskad personalomsättning
 • Ökad produktivitet
 • Effektivare processer
 • Starkt varumärke