R32 Risk

Publicerad den 2021-09-13
Patrik Hallén


Beskriver vilka skadliga konsekvenser som kan uppstå och hur.

Beskrivning

Beskriver potentiella skadliga konsekvenser som uppkommer av, till tidpunkt, utsträckning och/eller utformning, okända framtida händelser.